Sonatine V

Foto: Henry Handtke

Opus 138
Sonatine V
20 x 30 cm
Mischtechnik auf Leinwand