Sonatine IV

Foto: Henry Handtke

Opus 137
Sonatine IV
20 x 30 cm
Mischtechnik auf Leinwand